Τετάρτη, 23 Μάιος 2012 14:24

H 45

H45 – RH45 Φυλλαράκι πολυουρεθάνης ωφέλιμης διάστασης 8x45 mm.

Φυλλαράκι διατομής 8χ45 χιλιοστά από μορφοποιημένο φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,4 χιλιοστά, με γέμιση αφρώδους πολυουρεθάνης, βάρους 4,0 Κgr/m2. Προτείνεται για κατασκευές μεγαλύτερες έως Π 2500xΥ 2700 χιλιοστά. Όπως όλα τα φυλλαράκια πολυουρεθάνης υπάρχει η δυνατότητα βαφής του στους περισσότερους χρωματισμούς αλουμινίου (RAL), αλλά και σε πιο οικονομικά τυποποιημένα χρώματα. Προσφέρεται το Η45 κυρτού τύπου και το RH45 ίσιου τύπου. Η διαφοροποίηση του από το Η39 είναι το μεγαλύτερο πλάτος που μπορεί να αντέξει στις κατασκευές όπου τοποθετείται, κρατώντας επίσης όλα τα πλεονεκτήματα του Η39. Ο οικολογικός αφρός πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (CFC - FREE) που περιέχει, εξασφαλίζει θερμομόνωση και ηχομόνωση καθώς και ομοιόμορφο σχήμα και διατομή. Προτείνεται για κατασκευές λίγο μεγαλύτερου πλάτους απ’ ότι το Η39, συνήθως για κατασκευές κατοικιών, εξασφαλίζοντας σχετικά μικρό κόστος και ελεύθερη επιλογή κίνησης. Πάντα στις κατασκευές γίνεται χρήση δαχτυλιδιών και όταν η κίνηση δεν είναι ηλεκτρική η ανάρτηση γίνεται με τσέρκια ιμάντα για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

 

  • ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 2,5 ΜΕΤΡΑ