Τρίτη, 29 Μάιος 2012 10:05

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ασύρματο μοτέρ στην τιμή του ενσύρματου!

Κερδίστε με τα ρολά της Rolstar:

  •  Χρήματα, βάζοντας ασύρματο μοτέρ στην τιμή του ενσύρματου.
  •  Ενέργεια, με θερμομονωτικά κουτιά αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών.
  •  Ασφάλεια, με δέστρες ασφαλείας που καθιστούν τα ρολά αδιάρρηκτα.
  •  Σιγουριά, με ενσωματωμένο σύστημα παγίδας συναγερμού.
  •  Εμπιστοσύνη, με αντίληψη εμποδίου για αποφυγή ατυχήματος.
  •  Oικονομία, με τις νέες ολοκληρωμένες οικονομικές σειρές ρολών!