ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Φυλλαράκι βαρέως τύπου εξωτερικών ωφέλιμων διαστάσεων 10,5x40 mm.

Φυλλαράκι βαρέως τύπου εξωτερικών ωφέλιμων διαστάσεων 12,5x43 mm.

R25 Φυλλαράκι βαρέως τύπου ωφέλιμης διάστασης 8,5x25 mm.

R40 Φυλλαράκι βαρέως τύπου ωφέλιμης διάστασης 8,5x40 mm.

R50 Φυλλαράκι βαρέως τύπου ωφέλιμης διάστασης 10.5x50 mm.

Μ40 Φυλλαράκι βαρέως τύπου ωφέλιμης διάστασης 8x40 mm.

Μ55 Φυλλαράκι βαρέως τύπου ωφέλιμης διάστασης 14x55 mm.