ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗΣ

H39 Φυλλαράκι πολυουρεθάνης ωφέλιμης διάστασης 8x39 mm.  

H45 – RH45 Φυλλαράκι πολυουρεθάνης ωφέλιμης διάστασης 8x45 mm.

H54 Φυλλαράκι πολυουρεθάνης ωφέλιμης διάστασης 14x54 mm.