ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενδεικτική τομή εξωτερικού κουτιού ρολού με ανοιγόμενο κούφωμα

Ενδεικτική τομή επικαθήμενου κουτιού ρολού με συρόμενο επάλληλο κούφωμα

Ενδεικτική τομή επικαθήμενου κρυφού κουτιού ρολού με συρόμενο επάλληλο κούφωμα