ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Οπή Φ5 για την βίδα στερέωσης οδηγού

Οπή για τον σύρτη

Οπή Φ5 για την βίδα στερέωσης οδηγού με το επικαθήμενο κουτί

Φρεζάτη βίδα στερέωσης οδηγού με την γλύστρα και το πλαϊνό