ΡΟΛΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Smoove 1 RTS 

Chronis Comfort RTS – Ασύρματος Χρονοδιακόπτης

Centralis Uno RTS – Ασύρματος Επιτοίχιος Δέκτης - Διακόπτης

PF Receiver – Δέκτης «Κρυφού» Χώρου

Έλεγχος ενός ρολού

Telis 4 RTS Έλεγχος Πολλών ρολών

Τηλεχειριστήριο κεντρικής διαχείρισης εντολών με χρονοδιακόπτη

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ Telis 16 RTS